Oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu ginekologii

​Korekcja blizn po nacięciu

Korekcja blizn po nacięciu (pęknięciu) i szyciu krocza

Często poporodowa rana krocza – pękniętego czy naciętego, niedokładnie zszytego bądź taka, która się źle goiła, częściowo rozeszła się wskutek wtórnej infekcji i pozostawia szpecące blizny. Zjawisko to może towarzyszyć również zmianom opisywanym powyżej.  
Leczenie operacyjne polega na wycięciu starej blizny, odtworzeniu właściwych proporcji anatomicznych i ponownym bardzo subtelnym zszyciu.