Oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu ginekologii

​KTG

Kardiotokograficzna ocena ryzyka dla płodu

Kardiotokografia (KTG) - jest to monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczesnym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu. Dzięki ciągłemu nadzorowi kardiotokograficznemu możliwe jest wczesne rozpoznanie niedotlenienia płodu i tym samym uniknięcia wystąpienia późnych uszkodzeń u dziecka.

W skład kardiotokografii wchodzi:
  • tokografia - rejestracja czynności skurczowej macicy, 
  • kardiografia - ciągła rejestracja akcji serca płodu.
​KTG stosowane jest do nadzoru płodu w ciąży i podczas porodu.