Oferujemy wysokiej jakości usługi z zakresu ginekologii

​Ginekologia operacyjna

Oddział operacyjny świadczy kompleksowe usługi na najwyższym poziomie. Klinika zatrudnia wysokiej klasy specjalistów z dziedziny ginekologii i anestezjologii oraz bardzo dobrze wyszkolony i przyjazny pacjentkom pozostały personel medyczny. Dysponujemy w pełni wyposażonym, klimatyzowanym blokiem operacyjnym i salami pooperacyjnymi o wysokim standardzie. Pacjentki przyjmowane są prywatnie lub w ramach umowy z NFZ. Pacjentki zgłaszają się na określoną godzinę, na czczo, z grupą krwi, z podstawowymi badaniami (ustalonymi wcześniej), oraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem zawierającym zdjęcie i numer PESEL.


W ramach ginekologii operacyjnej wykonujemy:
  • diagnostyczne zabiegi laparoskopowe - Po przyjęciu i po podpisaniu przez pacjentkę zgody na zabieg na sali operacyjnej w znieczuleniu ogólnym wykonywane są laparoskopie. Na skórze brzucha wykonywane są 3 nacięcia 10 mm w pępku i 2 po 5 mm w podbrzuszu prawym i lewym. W przeważającej większości przypadków pobyt na oddziale trwa dobę.
  • diagnostyczne i operacyjne zabiegi histeroskopowe - Zabiegi wykonywane są w zależności od rozległości zabiegu w krótkim albo w długim znieczuleniu dożylnym. Po diagnostycznej histeroskopii pacjentki również w ciągu 2 godzin opuszczają Klinikę. Po operacyjnych histeroskopiach - pacjentki najczęściej przebywają w Klinice około 4- 5 godzin.
  • laparoskopię operacyjną - Tryb przyjęcia jest zasadniczo podobny jak przy innych zabiegach operacyjnych. Różnice dotyczą zakresu badań i konsultacji przedoperacyjnych. Uzależnione to jest od wieku chorych i ewentualnych obciążeń internistycznych. Ilość nacięć na skórze brzucha w większości przypadków jest taka sama jak w przypadku operacji diagnostycznych. Wyjątkowo 4 nacięcie (w zależności od 5-10 mm) wykonywane jest nad spojeniem łonowym. Dotyczy to trudnych technicznie operacji usunięcia macicy bądź trzonu macicy. Jeśli przebieg pooperacyjny nie jest powikłany to pobyt na oddziale trwa około 2, rzadko 3 doby.
  • operacje brzuszne - Wykonywane są najczęściej z dostępu nadłonowego (poprzeczne cięcie kosmetyczne) chyba, że wcześniej były wykonywane operacje z cięcia podłużnego, bądź istnieje uzasadnione podejrzenie procesu złośliwego.
  • operacje korekcyjne zaburzeń statyki narządu rodnego - Wykonywane są w znieczuleniu przewodowym z dostępu pochwowego, z zastosowaniem materiałów biomedycznych. Pacjentki najczęściej wypisywane są w 2 dobie po operacji.
  • operacje w przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu - wykonywane są po uprzednich badaniach urodynamicznych. Najczęściej wykonujemy operacje typu TVT obturator. Pobyt po zabiegu trwa 1, rzadko 2 doby.